Stawy kąpielowe: sposoby filtracji i typy stawów kąpielowych

Posted on Posted in Uncategorized

Stawy kąpielowe, chociaż na świecie znane są już od lat 80-tych ubiegłego wieku, cieszą się od kilku lat rosnącą popularnością także w Polsce. Są bardzo atrakcyjne dla wszystkich, którzy chcą żyć w zgodzie z naturą, bo filtracja wody odbywa się w sposób niechemiczny. Dodatkowo są atrakcyjną ozdobą przydomowego ogrodu- oprócz funkcji kąpielowej, mogą również pełnić funkcję ozdobną, poprzez posadzenie w ich okolicy roślin typowych dla zbiorników wodnych i oczek wodnych w ogrodach. Dodatkowo, w przeciwieństwie do oczek wodnych, w których popływać mogą co najwyżej karpie koi i nasz domowy futrzak, możemy się w nich bezpiecznie kąpać, bo woda w stawie kąpielowym jest czysta!

Staw kąpielowy to, z definicji, sztucznie stworzony i wydzielony od otoczenia materiałem nieprzepuszczalnym zbiornik wodny, zbudowany w celach rekreacyjnych. Staw kąpielowy musi spełniać wymagania dotyczące czystości wody, a więc musi pozwalać na bezpieczną kąpiel. Stawy kąpielowe od basenów różnią się przede wszystkim tym, że do oczyszczania wody nie używa się środków chemicznych niewystępujących w naturalnych zbiornikach wodnych (np. chloru albo ozonu), tylko stwarza się w nich środowisko naturalne: dobiera odpowiednie rośliny wodne i minerały prowadzące naturalną filtrację stawu kąpielowego, a także zapewnia dobre napowietrzenie i cyrkulację wody, które też oczyszczają staw kąpielowy. Wydzielane są dwie strefy: rekreacyjno-kąpielowa i regeneracyjno-bagienna, wskutek czego staw kąpielowy staje się połączeniem oczka wodnego z basenem: wygląda naturalnie, ale można także w nim pływać jak w basenie. Oczywiście, trend jest taki, że dąży się do jak największej obecności strefy rekreacyjno-kąpielowej w stosunku do regeneracyjno-bagiennej, przez co stosuje się coraz bardziej efektywne metody filtracji w stawach kąpielowych, aby zmieściły się nawet w średniej wielkości przydomowym ogródku.

Rodzaje systemów filtracji i typy stawów kąpielowych

Stawy kąpielowe posiadają różne systemy i sposoby filtracji organicznej i pod tym względem możemy wyróżnić systemy:

  • hydrobotaniczny- czyli rośliny wchłaniają i przetwarzają zanieczyszczenia, które znajdują się w wodzie, dzięki czemu nie powstają glony,

  • mineralno-roślinny (inaczej bagienny)- zawierający złoże mineralne filtrujące wodę oraz umieszczone w nim rośliny. Woda jest podawana od spodu pod filtr mineralno-roślinny, tam ulega filtracji i już oczyszczona wraca do kąpielowej części zbiornika,

  • mineralny- filtracja odbywa się poprzez przepuszczanie wody przez złoże mineralne, czyli specjalnie dobrane kruszywo.

Na podstawie systemów filtracji oraz innych cech, takich jak stosunek powierzchni strefy filtracyjnej do strefy kąpielowej, wyróżnić można 5 typów zbiorników kąpielowych z wodą naturalną (na podstawie klasyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Naturalnych Wód Kąpielowych):

   1. Typ 1, stawy kąpielowe ekstensywne, czyli zbiorniki kąpielowe najbardziej przypominające naturalne stawy i jeziora. Takie zbiorniki zaczęły powstawać w Niemczech już na początku lat 80-tych, ze względu na chęć przekształcenia niesprawnie działających basenów kąpielowych na coś, co będzie sprawniej funkcjonowało. Takie stawy kąpielowe nie posiadają żadnych urządzeń technicznych, a filtracja odbywa się w sposób naturalny. Woda przemieszcza się dzięki sile wiatru i różnicy temperatur występującej pomiędzy strefami: regeneracyjną a kąpielową. Powierzchnia takich stawów kąpielowych posiadać musi przynajmniej 120m², w tym 70% to strefa regeneracyjna, a 30% to strefa kąpielowa. Pomiędzy strefami wybudowany jest murek, który zapobiega przedostawaniu się osadów roślinnych ze strefy regeneracyjnej stawu kąpielowego do strefy rekreacyjnej. Ten typ stawu kąpielowego ma dość znaczące minusy: jego budowa wymaga dość sporej powierzchni, a dodatkowo woda jest co prawda zdatna do kąpieli, ale nie jest idealnie czysta: trzeba pogodzić się z obecnością glonów i kwitnięciem wody, dokładnie jak w prawdziwym, naturalnym jeziorze.

   2. Typ 2, stawy kąpielowe z wymuszonym przepływem wody, czyli zbiorniki kąpielowe przypominające naturalne stawy i jeziora, w których naturalna filtracja jest wspomagana pompami napowietrzającymi, kaskadami lub fontannami wspomagającymi cyrkulację wody i w wyniku tego poprawiającymi filtrację wody. Takie stawy kąpielowe mogą już posiadać mniejszą powierzchnię- wystarczy ok. 80m², a stosunek strefy kąpielowej do strefy regeneracyjnej jest większy (40% : 60%).

   3. Typ 3, stawy kąpielowe wyposażone w odpływ denny i skimmer, czyli obecnie najpopularniejszy w Polsce typ stawu kąpielowego. Oprócz strefy bagiennej i urządzeń napowietrzających, stosuje się w nich także skimmer (urządzenie zbierające liście i zanieczyszczenia z powierzchni stawu, zanim opadną na dno) i odpływ denny, pozwalający zbierać zanieczyszczenia w specjalnie do tego stworzonym zbiorniku. Taki staw kąpielowy może mieć już nawet 70m² powierzchni, a strefa regeneracyjna może być ograniczona do 50% powierzchni.

   4. Typ 4, stawy kąpielowe z filtrem bagiennym, czyli stawy kąpielowe, w którym funkcjonuje najbardziej skomplikowany i nowoczesny system filtracji. Woda pobrana ze skimmera i z filtrów dennych przepompowywana jest do bagiennej strefy filtracyjnej, gdzie silne filtry oczyszczają ją w bardzo dużym stopniu. Ilość roślin jest ograniczona, a bardzo dokładna filtracja sprawia, że te zbiorniki są dopuszczone do użytkowania jako publiczne stawy kąpielowe. Strefa rekreacyjna może wynosić aż do 65% zbiornika!

   5. Typ 5, „Naturpool”, stawy kąpielowe zwane również biobasenami i ekobasenami. Mogą w ogóle nie zawierać roślin, ograniczając się do mineralnego sposobu filtracji oraz zawierając najnowocześniejsze urządzenia filtrujące i adsorbery zmniejszające rozwój bakterii. Strefa kąpielowa to aż do 80% powierzchni.